Medisch pedicure Bronckhorst

Wanneer u een behandeling boekt bij mij gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

 - Behandelingen uitsluitend op afspraak. 

- Alle prijzen (incl. BTW) van behandelingen en producten hangen zichtbaar in de praktijk. Afrekening vindt aan het einde van de afspraak plaats. De factuur van behandeling of producten kan zowel contant als per pin worden voldaan. Betalingen op rekening geschied altijd eerst in overleg.

Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk kenbaar gemaakt en door middel van een nieuwsbrief.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

-Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

- Kunt u, om welke reden dan ook, de afspraak niet nakomen dient u de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Dan kan ik de voor u gereserveerde tijd opnieuw inplannen. Als de gemaakte afspraak niet of te laat is afgezegd, wordt de gereserveerde tijd alsnog in rekening gebracht.

- Vergoeding van de behandeling bij Diabetes- en Reuma patiënten is in sommige gevallen mogelijk. Informeer hierover zelf elk jaar bij uw eigen zorgverzekering over de mogelijkheden. Deze voorwaarden kunnen jaarlijks wijzigen.

- De behandeling van Diabetici met een zorgplan van de podotherapeut wordt rechtstreeks bij de podotherapeut gedeclareerd. De behandeling gebeurd dan volgens het zorgplan dat is vastgelegd door de podotherapeut. In sommige gevallen kan de pedicure een eigen bijdrage per behandeling aan u vragen.

-Klachten over de behandeling of een product moeten zo snel mogelijk, maar altijd binnen een week na ontdekking gemeld worden aan de pedicure. Indien een klacht gegrond is, wordt de afgesproken behandeling opnieuw uitgevoerd. Klachten over producten zullen worden voorgelegd aan de leverancier.

 

 

Indien in onderling overleg de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan het geschil worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Provoet.
Indien de situatie niet wordt opgelost, kan de consument naar de Geschillencommissie stappen.
Deze procedure is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) | Kwaliteit van de zorg | Rijksoverheid.nl

- Tot slot: bent u tevreden zegt het voort; heeft u klachten kom terug. Wellicht kunnen wij er dan samen uitkomen.

Medisch pedicure Bronckhorst
info@salonmarga.nl